جهت انتخاب رنگ کد آن را در سفارش اعلام فرمایید.

نکته : شاپان سیاه قلمی هست که روی ابزارکار شده است.

Visits: 110